Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 7. september 2015 - Strasbourg

4. Sestava Parlamenta

Pristojni italijanski organi so sporočili, da je bil Giovanni Toti izvoljen za predsednika sveta dežele Ligurije.

Ker ta funkcija v skladu s členom 7(3) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, je Parlament v skladu s členom 4(4) Poslovnika ugotovil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti dne 10. julija 2015.

°
° ° °

Pristojni avstrijski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Jörga Leichtfrieda za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Karoline Graswander-Hainz z začetkom veljavnosti od dne 9. julija 2015.

Pristojni italijanski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Giovannija Totija za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Stefano Maullu z začetkom veljavnosti dne 13. julija 2015.

Pristojni grški organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Emmanouila Glezosa za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Nikolaos Chountis z začetkom veljavnosti dne 20. julija 2015.

Pristojni švedski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Marit Paulsen za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Jasenko Selimovic z začetkom veljavnosti dne 30. septembra 2015.

Pristojni nizozemski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Hansa Jansena za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Auke Zijlstra z začetkom veljavnosti dne 1. septembra 2015.

Dokler se ne preveri veljavnost mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanci Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic in Auke Zijlstra polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov