Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Giovanni Toti hade valts till ordförande för regionstyrelsen i Ligurien.

Då detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.3 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, förklarade parlamentet, i enlighet med artikel 4.4 i arbetsordningen, att platsen var vakant från och med den 10 juli 2015.

°
° ° °

De behöriga österrikiska myndigheterna hade meddelat att Karoline Graswander-Hainz utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Jörg Leichtfried från och med den 9 juli 2015.

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Stefano Maullu utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Giovanni Toti från och med den 13 juli 2015.

De behöriga grekiska myndigheterna hade meddelat att Nikolaos Chountis utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Emmanouil Glezos från och med den 20 juli 2015.

De behöriga svenska myndigheterna hade meddelat att Jasenko Selimovic utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Marit Paulsen från och med den 30 september 2015.

De behöriga nederländska myndigheterna hade meddelat att Auke Zijlstra utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Hans Jansen från och med den 1 september 2015.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic och Auke Zijlstra fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy