Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Laurenţiu Rebega δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας S&D διότι έχει προσχωρήσει στην Ομάδα ENF, με ισχύ από 15ης Ιουλίου 2015.

Ο Juan Fernando López Aguilar έχει προσχωρήσει στην Ομάδα S&D, με ισχύ από 22ας Ιουλίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου