Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD και ENF τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή BUDG: ο Marco Valli δεν είναι πια μέλος.

επιτροπή INTA: Karoline Graswander-Hainz

επιτροπή CULT: Νίκος Χουντής, Stefano Maullu

Αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Karoline Graswander-Hainz

Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Stefano Maullu

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας: Karoline Graswander-Hainz

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur): Karoline Graswander-Hainz

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης EΕ-Σερβίας: Νίκος Χουντής

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Aymeric Chauprade αντί του Florian Philippot

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Παρεμβαίνει ο Yannick Jadot.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου