Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 7. syyskuuta 2015 - Strasbourg

6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies on vastaanottanut PPE-, S&D-, GUE/NGL-, EFDD- ja ENF-ryhmiltä seuraavat nimityspyynnöt:

BUDG-valiokunta: Marco Valli ei ole enää jäsen.

INTA-valiokunta: Karoline Graswander-Hainz

CULT-valiokunta: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Karoline Graswander-Hainz

valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Stefano Maullu

suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta: Karoline Graswander-Hainz

suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta: Karoline Graswander-Hainz

valtuuskunta EU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Nikolaos Chountis

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Florian Philippotin tilalle Aymeric Chauprade

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.

Yannick Jadot käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö