Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg

6. Samenstelling commissies en delegaties
CRE

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie, de S&D-Fractie, de GUE/NGL-Fractie, de EFDD-Fractie en de ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Marco Valli is niet langer lid.

Commissie INTA: Karoline Graswander-Hainz

Commissie CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Karoline Graswander-Hainz

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Stefano Maullu

Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië: Karoline Graswander-Hainz

Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur: Karoline Graswander-Hainz

Delegatie in het Parlementaire Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië: Nikolaos Chountis

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering: Aymeric Chauprade in de plaats van Florian Philippot

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Het woord wordt gevoerd door Yannick Jadot.

Juridische mededeling - Privacybeleid