Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 7. septembra 2015 - Štrasburg

6. Zloženie výborov a delegácií
CRE

Predseda dostal od skupín PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD a ENF tieto žiadosti o menovanie:

výbor BUDG: Marco Valli už nie je členom.

výbor INTA: Karoline Graswander-Hainz

výbor CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Karoline Graswander-Hainz

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Stefano Maullu

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou: Karoline Graswander-Hainz

Delegácia pre vzťahy s Mercosurom: Karoline Graswander-Hainz

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko: Nikolaos Chountis

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Aymeric Chauprade namiesto Floriana Philippota

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

V rozprave vystúpil Yannick Jadot.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia