Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg

6. Utskottens och delegationernas sammansättning
Fullständigt förhandlingsreferat

Grupperna PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

BUDG-utskottet: Marco Valli är inte längre ledamot av utskottet.

INTA-utskottet: Karoline Graswander-Hainz

CULT-utskottet: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Karoline Graswander-Hainz

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Stefano Maullu

delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien: Karoline Graswander-Hainz

delegationen för förbindelserna med Mercosurländerna: Karoline Graswander-Hainz

delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien: Nikolaos Chountis

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Aymeric Chauprade i stället för Florian Philippot

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Talare: Yannick Jadot.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy