Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

8. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες ουγγρικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του István Ujhelyi λόγω ποινικής διαδικασίας που έχει κινηθεί εις βάρος του ενώπιον του δικαστηρίου του κεντρικού δημοτικού διαμερίσματος της Πέστης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου