Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg

8. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Hongaarse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van István Ujhelyi ingediend in het kader van een bij de rechtbank van het centrale district Pest lopende strafprocedure.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Juridische mededeling - Privacybeleid