Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg

8. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga ungerska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för István Ujhelyi inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som inletts vid Pests distriksdomstol.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy