Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. szeptember 7., Hétfő - Strasbourg

9. Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 136. cikke)

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy az alábbi írásbeli nyilatkozatokat a parlamenti képviselők többsége aláírta:

15/2015. számú, az akadálymentes turizmusról szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Kósa Ádám, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, Ujhelyi István, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto és Cláudia Monteiro de Aguiar

Ezt az írásbeli nyilatkozatot az eljárási szabályzat 136. cikke (4) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók neveivel együtt (2015.9.7-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).

17/2015. számú, a mellrák elleni európai unióbeli küzdelemről szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle és Miriam Dalli

Ezt az írásbeli nyilatkozatot az eljárási szabályzat 136. cikke (4) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók neveivel együtt (2015.9.7-i jegyzőkönyv, 2. melléklet ).

18/2015. számú, az autizmusról szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Szanyi Tibor, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto és Georgios Epitideios

Ezt az írásbeli nyilatkozatot az eljárási szabályzat 136. cikke (4) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók neveivel együtt (2015.9.7-i jegyzőkönyv, 3. melléklet ).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat