Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 7 septembrie 2015 - Strasbourg

9. Declarații scrise (articoul 136 din Regulamentul de procedură)

Președintele a informat Parlamentul că următoarele declarații scrise întrunesc semnăturile majorității membrilor care alcătuiesc Parlamentul:

Declarația scrisă nr. 15/2015 referitoare la turismul accesibil, depusă de următorii deputați: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto și Cláudia Monteiro de Aguiar

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 1 al PV din 7.9.2015).

Declarația scrisă nr. 17/2015 referitoare la combaterea cancerului mamar în Uniunea Europeană, depusă de următorii deputați: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle și Miriam Dalli

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 2 al PV din 7.9.2015).

Declarația scrisă nr. 18/2015 referitoare la autism, depusă de următorii deputați: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto și Georgios Epitideios

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 3 al PV din 7.9.2015).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate