Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 7. september 2015 - Strasbourg

9. Pisne izjave (člen 136 Poslovnika)

Predsednik je obvestil Parlament, da je naslednje pisne izjave podpisala večina poslancev Parlamenta:

Pisna izjava št.° 15/2015 o dostopnem turizmu, ki so jo predložili naslednji poslanci: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto in Cláudia Monteiro de Aguiar.

V skladu s členom 136(4) Poslovnika je ta pisna izjava objavljena v tem zapisniku skupaj z imeni podpisnikov (priloga 1 zapisnika z dne 7.9.2015).

Pisna izjava št.° 17/2015 o boju proti raku dojke v Evropski uniji, ki so jo predložili naslednji poslanci: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle in Miriam Dalli

V skladu s členom 136(4) Poslovnika je ta pisna izjava objavljena v tem zapisniku skupaj z imeni podpisnikov (priloga 2 zapisnika z dne 7.9.2015).

Pisna izjava št.° 18/2015 o avtizmu, ki so jo predložili naslednji poslanci: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto in Georgios Epitideios.

V skladu s členom 136(4) Poslovnika je ta pisna izjava objavljena v tem zapisniku skupaj z imeni podpisnikov (priloga 3 zapisnika z dne 7.9.2015).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov