Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. szeptember 7., Hétfő - Strasbourg

10. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés P7_TA(2012)0241(COR02) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 303., 2012.10.31., 1. o.) (az Európai Parlament által 2012. június 13-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P7_TA(2012)0241 (HL C 332 E., 2013.11.15., 127. o.)) (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - INTA bizottság

- Helyesbítések: P7_TA(2013)0491(COR02) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.) (az Európai Parlament által 2013. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P7_TA(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.) (az Európai Parlament által 2013. november 20-án a szóban forgó rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P7_TA(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.) (az Európai Parlament által 2013. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P7_TA(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti intézkedések megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU rendeletnek a 2014. évi források és elosztásuk tekintetében történő módosításáról, továbbá a 73/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1307/2013/EU rendeletnek, az 1306/2013/EU rendeletnek és az 1308/2013/EU rendeletnek a 2014. évben történő alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 865. o.) (az Európai Parlament által 2013. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P7_TA(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - AGRI bizottság.

A helyesbítések az Europarl oldalon érhetők el.

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat