Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 7 septembrie 2015 - Strasbourg

11. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 9 septembrie 2015 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directivă a Parlamentului european și a Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (Text codificat) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Directivă a Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate