Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 7 септември 2015 г. - Страсбург

12. Тълкувания на Правилника за дейността на ЕП

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 130, параграф 3 от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

Изразът „по изключение“ трябва да се тълкува в смисъл, че допълнителният въпрос се отнася до въпрос с неотложен характер и че внасянето на този въпрос не може да бъде отложено до следващия месец. Освен това броят на въпросите, внесени съгласно параграф 3, втора алинея, трябва да бъде по-малък от нормата за пет въпроса на месец.“

Ако политическа група или най-малко 40 членове на ЕП не оспорят настоящето тълкуване в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността преди приемането на настоящия протокол, то се счита за прието. В противен случай тълкуването се поставя на гласуване от Парламента.

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 191 от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

„Ако е внесено искане за прекъсване или закриване на заседанието, процедурата за гласуване на това искане трябва да бъде започната своевременно. Следва да се използва обичайният начин за обявяване на началото на гласуването в пленарна зала и в съответствие със съществуващата практика следва да се предостави достатъчно време на членовете на ЕП, за да се стигнат до пленарната зала.“

„По аналогия с член152, параграф 2, втората алинея, ако е отхвърлено такова искане, подобно искане не може да бъде внасяно повторно през същия ден. В съответствие с тълкуването на член 22, параграф 1 председателят има право да сложи край на прекомерното използване на искания, внесени съгласно този член.“

Ако политическа група или най-малко 40 членове на ЕП не оспорят настоящето тълкуване в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността преди приемането на настоящия протокол, то се счита за прието. В противен случай тълкуването се поставя на гласуване от Парламента.

Правна информация - Политика за поверителност