Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 7. rujna 2015. - Strasbourg

13. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Fondom europske pomoći za najpotrebitije (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.Produžetak roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Vijeća.
Upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom, Kohezijskim fondom i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.Produžetak roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Vijeća.
Upućeno nadležnom odboru: REGI (članak 54. Poslovnika), EMPL (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Fondom za azil, migracije te integraciju i instrumentom za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana odluka Komisije o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ventilacijskih kanala i cijevi za prozračivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 u pogledu tehničke provedbe Kyotskog protokola nakon 2012. (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu kriterija za utvrđivanje razine financijskih ispravaka i za primjenu paušalnih financijskih ispravaka te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže utvrđuju definicije i usklađuje dodatni nadzor koncentracije rizika i unutargrupnih transakcija (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 21. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavljanjem tablice pokazatelja za primjenu jamstva EU-a (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: tri tjedna od dana primitka 26. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON (članak 55. Poslovnika), BUDG (članak 55. Poslovnika), ITRE (članak 54. Poslovnika), TRAN (članak 54. Poslovnika),

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila kojima se pobliže određuju pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014 o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (C(2015)05533 – 2015/2819(DEA))Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu načina primjene članka 8. navedenih u Prilogu VI. toj Uredbi (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II.,III. i IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: INTA

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti