Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg

16. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000079/2015) från Iratxe García Pérez och Catherine Bearder, för FEMM-utskottet, till kommissionen: Könsaspekten i samband med människohandel (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) från Antonio Tajani och Andreas Schwab, för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Dita Charanzová och Reinhard Bütikofer till kommissionen: Uppföljning av handlingsplanerna för att främja de fria yrkenas ekonomi (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) från Thomas Händel, för EMPL-utskottet, till rådet: Osäkra anställningar (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) från Thomas Händel, för EMPL-utskottet, till kommissionen: Osäkra anställningar (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy