Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg

17. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van februari I, maart I en II, april I en II, en mei I en II door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.

Juridische mededeling - Privacybeleid