Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 7 września 2015 r. - Strasburg

18. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej;

- Umowa między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- Umowa między Unią Europejską a Trynidadem i Tobago dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- Umowa między Unią Europejską a Niezależnym Państwem Samoa dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- Umowa między Unią Europejską a Saint Vincent i Grenadynami dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych;

- Protokół sprostowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności