Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 7. septembra 2015 - Štrasburg

18. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

– Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii;

– Dohoda medzi Európskou úniou a Vanuatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

– Dohoda medzi Európskou úniou a Rebublikou Trinidadu a Tobaga o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

– Dohoda medzi Európskou úniou a Samojským nezávislým štátom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

Dohoda medzi Európskou úniou a Svätým Vincentom a Grenadínami o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

– Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o všeobecných zásadách účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republika na programoch Únie;

– oprava zápisnice k dohode o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia