Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 7. září 2015 - Štrasburk

19. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního zářijového plenárního zasedání (PE 565.914/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

beze změny

Středa

Žádost skupiny PPE o konzultaci s výborem AFET předtím, než bude změněn název „Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou“ na „ Delegace pro vztahy s Palestinou“.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Neoklis Sylikiotis proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (152 pro, 180 proti, 42 zdržení se).

°
° ° °

Žádost skupiny PPE, aby byl na závěr prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Bělorusku předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Andrejs Mamikins proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (204 pro, 169 proti, 7 zdržení se).

Lhůty pro předložení:

- návrhy usnesení : úterý 8. září 2015 v 10:00
- pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení: středa 9. září 2015 v 10:00
- pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení: středa 9. září 2015 v 11:00
- hlasování: čtvrtek 10. září 2015

°
° ° °

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo na středeční odpolední pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Turecku. Hlasování by se konalo na druhém zářijovém dílčím zasedání.

Vystoupili: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Takis Hadjigeorgiou ve prospěch žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (153 pro, 180 proti, 36 zdržení se).

°
° ° °

Vystoupili: Guy Verhofstadt, který požádal předsedu, aby zajistil, aby se předseda Rady Donald Tusk zúčastnil středeční dopolední rozpravy o migraci a uprchlících v Evropě (předseda oznámil, že již předsedovi Rady zaslal pozvání).

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí