Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 7. september 2015 - Strasbourg

19. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden september I 2015 (PE 565.914/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om at høre AFET forud for ændring af navnet på Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd til Delegationen for Forbindelserne med Palæstina.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, der talte for anmodnigen, og Neoklis Sylikiotis, der talte imod forslaget.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (152 for, 180 imod, 42 hverken/eller).

°
° ° °

Anmodning fra PPE-Gruppen om af afslutte forhandlingen om redegørelsen ved næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om ”Situationen i Hviderusland” med indgivelse af et beslutningsforslag og afstemning herom torsdag.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Andrejs Mamikins, der talte imod forslaget.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (204 for, 169 imod, 7 hverken/eller).

Frister:

- beslutningsforslag : tirsdag den 8. september 2015 kl. 10,
- ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 9. september 2015 kl. 10
- ændringsforslag til det fælles beslutningsforslag: onsdag den 9. september 2015 kl. 11
- Afstemning: torsdag den 10. september 2015

°
° ° °

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at opføre en redegørelse ved næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om ”Situationen i Tyrkiet” med afstemning i mødeperioden september II.

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som talte for anmodningen, Takis Hadjigeorgiou, som støttede den, og Cristian Dan Preda, som talte imod forslaget.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (153 for, 180 imod, 36 hverken/eller).

°
° ° °

Talere: Guy Verhofstadt, der opfordrede formanden til at foranledige, at formanden for Rådet, Donald Tusk, ville være til stede under forhandlingen om "Migration og flygtninge i Europa" onsdag formiddag (formanden meddelte, at han allerede havde sendt en indbydelse til formanden for Rådet).

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik