Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

19. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Σεπτεμβρίου Ι 2015 (PE 565.914/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας PPE για να ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής AFET πριν την τροποποίηση του ονόματος της "Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο" σε "Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη".

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, υπέρ του αιτήματος, και Νεοκλής Συλικιώτης, κατά.

Με ΗΨ (152 υπέρ, 180 κατά, 42 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

°
° ° °

Αίτημα της Ομάδας PPE προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία με κατάθεση πρότασης ψηφίσματος, η οποία θα υποβληθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, υπέρ του αιτήματος, και Andrejs Mamikins κατά.

Με ΗΨ (204 υπέρ, 169 κατά, 7 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

Προθεσμία για την κατάθεση:

- προτάσεις ψηφίσματος : Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10.00,
- τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10.00
- τροπολογίες στην κοινή πρόταση ψηφίσματος: Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11.00
- Ψηφοφορία: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

°
° ° °

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE προκειμένου να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος της Τετάρτης δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα την κατάσταση στη Τουρκία, η οποία θα υποβληθεί σε ψηφοφορία στη περίοδο συνόδου Σεπτεμβρίου II.

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, υπέρ του αιτήματος, Τάκης Χατζηγεωργίου, επίσης υπέρ, και Cristian Dan Preda, κατά.

Με ΗΨ (153 υπέρ, 180 κατά, 36 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Guy Verhofstadt για να ζητήσει από τον Πρόεδρο να ενεργήσει προκειμένου να παρίσταται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Donald Tusk κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα "Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη" την Τετάρτη το πρωί (Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει απευθύνει πρόσκληση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου).

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου