Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg

19. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van september 2015 (PE 565.914/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Verzoek van de PPE-Fractie om raapleging van de Commissie AFET alvorens de naam van de "Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur” te wijzigen in "Delegatie voor de betrekkingen met Palestina".

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Neoklis Sylikiotis, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (152 voor, 180 tegen, 42 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

Verzoek van de PPE-Fractie om het debat over de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over “De situatie in Belarus” te besluiten met de indiening van een donderdag in stemming te brengen ontwerpresolutie.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Andrejs Mamikins die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (204 voor, 169 tegen, 7 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Indieningstermijnen:

- ontwerpresoluties : dinsdag 8 september 2015, 10.00 uur,
- amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 9 september 2015, 10.00 uur
- amendementen op de gezamenlijke ontwerpresolutie: woensdag 9 september 2015, 11.00 uur
- Stemming: donderdag 10 september 2015

°
° ° °

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om inschrijving op de agenda van woensdagmiddag van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de situatie in Turkije en deze te besluiten met de indiening van een tijdens de vergaderperiode van september II in stemming te brengen ontwerpresolutie.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, Takis Hadjigeorgiou, die het verzoek steunt, en Cristian Dan Preda, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (153 voor, 180 tegen, 36 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Guy Verhofstadt die de Voorzitter verzoekt alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Raadsvoorzitter Donald Tusk woensdagochtend bij het debat over “Migratie en vluchtelingen in Europa” aanwezig is (De Voorzitter deelt mede dat hij de Raadsvoorzitter al heeft uitgenodigd).

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid