Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 7 września 2015 r. - Strasburg

19. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych I sesji wrześniowej 2015 (PE 565.914/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Bez zmian.

Środa

Wniosek grupy PPE mający na celu konsultację z komisją AFET przed zmianą nazwy "Delegacja do spraw Stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną" na "Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną".

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy politycznej PPE, który uzasadnił wniosek, i Neoklis Sylikiotis, który wypowiedział się przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 152 głosach za, 180 głosach przeciw i 42 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Wniosek grupy PPE mający na celu zamknięcie debaty w sprawie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji na Białorusi wraz ze złożeniem projektu rezolucji do głosowania w czwartek.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy politycznej PPE, który uzasadnił wniosek, i Andrejs Mamikins, który wypowiedział się przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 204 głosach za, 169 głosach przeciw i 7 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Termin składania:

- projekty rezolucji: wtorek 8 września 2015 r. o godz. 10.00,
- poprawki i wspólne projekty rezolucji: środa 9 września 2015 r. o godz. 10.00,
- poprawki do wspólnego projektu rezolucji: środa 9 września 2015 r. o godz. 11.00
- Głosowanie: czwartek 10 września 2015 r.

°
° ° °

Wniosek grupy Verts/ALE mający na celu umieszczenie w porządku obrad w środę po południu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Turcji, do głosowania podczas drugiej sesji wrześniowej.

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, która uzasadniła wniosek, Takis Hadjigeorgiou, który go poparł, i Cristian Dan Preda, który wypowiedział się przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 153 głosach za, 180 głosach przeciw i 36 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Głos zabrali: Guy Verhofstadt, który wniósł do przewodniczącego o dołożenie starań, aby przewodniczący Rady Donald Tusk był obecny podczas debaty na temat migracji i uchodźców w Europie w środę rano (Przewodniczący poinformował, że wystosował już zaproszenie do przewodniczącego Rady).

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności