Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 7. septembra 2015 - Štrasburg

19. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu septembrovej plenárnej schôdze 2015 (PE 565.914/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Bez zmeny.

Streda

Žiadosť skupiny PPE, aby bol pred zmenou názvu „Delegácie pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou“ na „Delegáciu pre vzťahy s Palestínou“ konzultovaný výbor AFET.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda, ktorý odôvodnil žiadosť, a Neoklis Sylikiotis, ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 152, proti: 180, zdržali sa hlasovania: 42).

°
° ° °

Žiadosť skupiny PPE, aby rozprava o vyhlásení podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o „Situácii v Bielorusku“ bola uzavretá predložením návrhu uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda, ktorý odôvodnil žiadosť, a Andrejs Mamikins, ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 204, proti: 169, zdržali sa hlasovania: 7).

Lehoty na predloženie:

– návrhy uznesenia : utorok 8. septembra 2015 o 10.00 hod.,
– pozmeňujúce/doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesení: v stredu 9. septembra 2015 o 10.00 hod.
– pozmeňujúce návrhy k spoločnému návrhu uznesenia: v stredu 9. septembra 2015 o 11.00 hod.

– hlasovanie: štvrtok 10. septembra 2015

°
° ° °

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby do rozpravy, ktorá sa uskutoční v stredu popoludní, bolo zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Turecku, o ktorom sa bude hlasovať počas druhej septembrovej plenárnej schôdze.

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms, ktorá odôvodnila žiadosť, Takis Hadjigeorgiou, ktorý žiadosť podporil, a Cristian Dan Preda, ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 153, proti: 180, zdržali sa hlasovania: 36).

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Guy Verhofstadt, ktorý požiadal predsedu, aby zabezpečil, že počas rozpravy v stredu dopoludnia na tému „Migrácia a utečenci v Európe“ bude prítomný predseda Rady Donald Tusk (Predseda oznámil, že predsedovi Rady už poslal pozvanie).

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia