Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg

19. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden september I 2015 (PE 565.914/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

PPE-gruppen hade begärt att AFET-utskottet skulle höras innan namnet "delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet" ändras till "delegationen för föbindelserna med Palestina".

Talare: Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen, motiverade begäran; Neoklis Sylikiotis motsatte sig förslaget.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (152 röster för, 180 röster emot, 42 nedlagda röster).

°
° ° °

PPE-gruppen begärde att debatten om uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Vitryssland skulle avslutas med framläggande av ett resolutionsförslag som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen, motiverade begäran; Andrejs Mamikins motsatte sig förslaget.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (204 röster för, 169 röster emot, 7 nedlagda röster).

Tidsfrist för ingivande:

- resolutionsförslag: tisdagen den 8 september 2015 kl. 10.00;
- ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution: onsdagen den 9 september 2015 kl. 10.00;
- ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution: onsdagen den 9 september 2015 kl. 11.00.
- Omröstning: torsdagen den 10 september 2015

°
° ° °

Verts/ALE-gruppen begärde att man på föredragningslistan skulle föra in ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Turkiet, som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden september II.

Talare: Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen, motiverade begäran, Takis Hadjigeorgiou uttryckte sitt stöd för den, och Cristian Dan Preda motsatte sig förslaget.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (153 röster för, 180 röster emot, 36 nedlagda röster).

°
° ° °

Talare: Guy Verhofstadt begärde att talmannen skulle se till att rådets ordförande Donald Tusk var närvarande vid onsdagsförmiddagens debatt om migration och flyktingar i Europa (talmannen meddelade att han redan hade bjudit in rådets ordförande).

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy