Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0028(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0186/2015

Внесени текстове :

A8-0186/2015

Разисквания :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0284

Протокол
Понеделник, 7 септември 2015 г. - Страсбург

20. Търговията с тюленови продукти ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Bendt Bendtsen (докладчик по становището на комисията INTA), Janusz Wojciechowski (докладчик по становището на комисията AGRI), Andreas Schwab, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Jiří Pospíšil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner и Jens Nilsson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fredrick Federley, Mark Demesmaeker и Miapetra Kumpula-Natri.

Изказаха се: Karmenu Vella и Cristian-Silviu Buşoi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 8.9.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност