Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0028(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0186/2015

Předložené texty :

A8-0186/2015

Rozpravy :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Hlasování :

PV 08/09/2015 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0284

Zápis
Pondělí, 7. září 2015 - Štrasburk

20. Obchodování s produkty z tuleňů ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Bendt Bendtsen (navrhovatel výboru INTA), Janusz Wojciechowski (navrhovatel výboru AGRI), Andreas Schwab za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Daniel Dalton za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker za skupinu EFDD, Franz Obermayr za skupinu ENF, Jiří Pospíšil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner a Jens Nilsson.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fredrick Federley, Mark Demesmaeker a Miapetra Kumpula-Natri.

Vystoupili: Karmenu Vella a Cristian-Silviu Buşoi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 8.9.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí