Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0028(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0186/2015

Indgivne tekster :

A8-0186/2015

Forhandlinger :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Afstemninger :

PV 08/09/2015 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0284

Protokol
Mandag den 7. september 2015 - Strasbourg

20. Handel med sælprodukter ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Bendt Bendtsen (ordfører for udtalelse fra INTA), Janusz Wojciechowski (ordfører for udtalelse fra AGRI), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Jiří Pospíšil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner og Jens Nilsson.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fredrick Federley, Mark Demesmaeker og Miapetra Kumpula-Natri.

Talere: Karmenu Vella og Cristian-Silviu Buşoi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 8.9.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik