Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0028(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0186/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0186/2015

Keskustelut :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Äänestykset :

PV 08/09/2015 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0284

Pöytäkirja
Maanantai 7. syyskuuta 2015 - Strasbourg

20. Hyljetuotteiden kauppa ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta annetun asetuksen (EY) N:o 1007/2009 muuttamisesta [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bendt Bendtsen (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Janusz Wojciechowski (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner ja Jens Nilsson.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, Mark Demesmaeker ja Miapetra Kumpula-Natri.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Cristian-Silviu Buşoi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö