Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0028(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0186/2015

Ingediende teksten :

A8-0186/2015

Debatten :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Stemmingen :

PV 08/09/2015 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0284

Notulen
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg

20. Handel in zeehondenproducten ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi leidt het verslag in.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bendt Bendtsen (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Janusz Wojciechowski (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Jiří Pospíšil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner en Jens Nilsson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fredrick Federley, Mark Demesmaeker en Miapetra Kumpula-Natri.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Cristian-Silviu Buşoi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 8.9.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid