Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0028(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0186/2015

Teksty złożone :

A8-0186/2015

Debaty :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Głosowanie :

PV 08/09/2015 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0284

Protokół
Poniedziałek, 7 września 2015 r. - Strasburg

20. Handel produktami z fok ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Bendt Bendtsen (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Janusz Wojciechowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Jiří Pospíšil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner i Jens Nilsson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federley'a, Mark Demesmaeker i Miapetra Kumpula-Natri.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Cristian-Silviu Buşoi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 8.9.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności