Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0028(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0186/2015

Texte depuse :

A8-0186/2015

Dezbateri :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Voturi :

PV 08/09/2015 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0284

Proces-verbal
Luni, 7 septembrie 2015 - Strasbourg

20. Comerțul cu produse derivate din focă ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bendt Bendtsen (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Janusz Wojciechowski (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Daniel Dalton, în numele Grupului ECR, Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Jiří Pospíšil, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner și Jens Nilsson.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fredrick Federley, Mark Demesmaeker și Miapetra Kumpula-Natri.

Au intervenit: Karmenu Vella și Cristian-Silviu Buşoi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 8.9.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate