Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0028(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0186/2015

Predkladané texty :

A8-0186/2015

Rozpravy :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Hlasovanie :

PV 08/09/2015 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0284

Zápisnica
Pondelok, 7. septembra 2015 - Štrasburg

20. Obchodovanie s výrobkami z tuleňov ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bendt Bendtsen ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Janusz Wojciechowski (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Jiří Pospíšil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner a Jens Nilsson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley, Mark Demesmaeker a Miapetra Kumpula-Natri.

Vystúpili: Karmenu Vella a Cristian-Silviu Buşoi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 8.9.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia