Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0028(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0186/2015

Ingivna texter :

A8-0186/2015

Debatter :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0284

Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg

20. Handel med sälprodukter ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Bendt Bendtsen (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Janusz Wojciechowski (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri; Margot Parker för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Jiří Pospíšil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr; Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner och Jens Nilsson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fredrick Federley; Mark Demesmaeker och Miapetra Kumpula-Natri.

Talare: Karmenu Vella och Cristian-Silviu Buşoi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 8.9.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy