Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2254(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0230/2015

Внесени текстове :

A8-0230/2015

Разисквания :

PV 07/09/2015 - 21
CRE 07/09/2015 - 21

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0286

Протокол
Понеделник, 7 септември 2015 г. - Страсбург

21. Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз (2013 – 2014 г.) [2014/2254(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara представи доклада.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказа се Ramón Jáuregui Atondo (докладчик по становището на комисията AFCO).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Daniela Aiuto (докладчик по становището на комисията FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (докладчик по становището на комисията PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, Péter Niedermüller, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, и отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Beatrix von Storch и Zoltán Balczó, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia и Daniele Viotti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Frans Timmermans и Laura Ferrara.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 8.9.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност