Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2254(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0230/2015

Indgivne tekster :

A8-0230/2015

Forhandlinger :

PV 07/09/2015 - 21
CRE 07/09/2015 - 21

Afstemninger :

PV 08/09/2015 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0286

Protokol
Mandag den 7. september 2015 - Strasbourg

21. Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) (forhandling)
CRE

Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara forelagde betænkningen.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Indlæg af Ramón Jáuregui Atondo (ordfører for udtalelse fra AFCO).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Daniela Aiuto (ordfører for udtalelse fra FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (ordfører for udtalelse fra PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, Péter Niedermüller for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, og som afviste at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Beatrix von Storch og Zoltán Balczó, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia og Daniele Viotti.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná og Fabio Massimo Castaldo.

Talere: Frans Timmermans og Laura Ferrara.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 8.9.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik