Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2254(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0230/2015

Esitatud tekstid :

A8-0230/2015

Arutelud :

PV 07/09/2015 - 21
CRE 07/09/2015 - 21

Hääletused :

PV 08/09/2015 - 5.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0286

Protokoll
Esmaspäev, 7. september 2015 - Strasbourg

21. Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) (arutelu)
CRE

Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara tutvustas raportit.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võttis Ramón Jáuregui Atondo (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Daniela Aiuto (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Soledad Cabezón Ruiz (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, ja kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Beatrix von Storch ja Zoltán Balczó, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia ja Daniele Viotti.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Laura Ferrara.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika