Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2254(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0230/2015

Ingediende teksten :

A8-0230/2015

Debatten :

PV 07/09/2015 - 21
CRE 07/09/2015 - 21

Stemmingen :

PV 08/09/2015 - 5.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0286

Notulen
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg

21. De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) (debat)
CRE

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ramón Jáuregui Atondo (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniela Aiuto (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, die weigert de “blauwe kaart”-vraag van Tomáš Zdechovský te beantwoorden, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Beatrix von Storch en Zoltán Balczó, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia en Daniele Viotti.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Laura Ferrara.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 8.9.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid