Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2254(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0230/2015

Teksty złożone :

A8-0230/2015

Debaty :

PV 07/09/2015 - 21
CRE 07/09/2015 - 21

Głosowanie :

PV 08/09/2015 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0286

Protokół
Poniedziałek, 7 września 2015 r. - Strasburg

21. Stan praw podstawowych w UE (2013–2014) (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrał Ramón Jáuregui Atondo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Daniela Aiuto (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego i odmówił odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatrix von Storch i Zoltána Balczó, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai niezrzeszona, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Laurę Ageę, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia i Daniele Viotti.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Laura Ferrara.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 8.9.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności