Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2254(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0230/2015

Predkladané texty :

A8-0230/2015

Rozpravy :

PV 07/09/2015 - 21
CRE 07/09/2015 - 21

Hlasovanie :

PV 08/09/2015 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0286

Zápisnica
Pondelok, 7. septembra 2015 - Štrasburg

21. Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) (rozprava)
CRE

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) [2014/2254(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara uviedla správu.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

V rozprave vystúpil Ramón Jáuregui Atondo (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Daniela Aiuto (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Soledad Cabezón Ruiz (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, a ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Beatrix von Storch a Zoltán Balczó, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia a Daniele Viotti.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná a Fabio Massimo Castaldo.

Vystúpili: Frans Timmermans a Laura Ferrara.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 8.9.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia