Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2254(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0230/2015

Ingivna texter :

A8-0230/2015

Debatter :

PV 07/09/2015 - 21
CRE 07/09/2015 - 21

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0286

Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg

21. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Ramón Jáuregui Atondo (föredragande av yttrande från utskottet AFCO).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Daniela Aiuto (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, och som avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Tomáš Zdechovský; Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Beatrix von Storch och Zoltán Balczó; Gerard Batten för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Laura Agea; Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai; Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton; Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai; Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia och Daniele Viotti.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Frans Timmermans och Laura Ferrara.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 8.9.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy