Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 7 септември 2015 г. - Страсбург

29. За интегриран подход към културното наследство на Европа (кратко представяне)
CRE

Доклад относно интегриран подход към културното наследство на Европа [2014/2149(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Ernest Maragall.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.13 от протокола от 8.9.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност