Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

29. Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη [2014/2149(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Ο Mircea Diaconu προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Silvia Costa, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Ernest Maragall.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου