Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 7 września 2015 r. - Strasburg

29. Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (krótka prezentacja)
CRE

Sprawozdanie w sprawie dążenia ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie [2014/2149(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Ernest Maragall.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.13 protokołu z dnia 8.9.2015.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności