Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 7. septembra 2015 - Štrasburg

29. Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy (stručná prezentácia)
CRE

Správa Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy [2014/2149(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Ernest Maragall.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.13 zápisnice zo dňa 8.9.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia