Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Pondělí, 7. září 2015 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství v politických skupinách
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 9.Písemná prohlášení (článek 136 jednacího řádu)
 10.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Výklady jednacího řádu
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 14.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 15.Předložení dokumentů
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 17.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 18.Texty dohod dodané Radou
 19.Plán práce
 20.Obchodování s produkty z tuleňů ***I (rozprava)
 21.Stav dodržování základních práv v EU (2013–2014) (rozprava)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 (krátké přednesení)
 24.Lidská práva a technologie ve třetích zemích (krátké přednesení)
 25.Ochrana finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám SZP na základě výsledků (krátké přednesení)
 26.Rodinné podniky v Evropě (krátké přednesení)
 27.Výzkum a inovace v modré ekonomice pro vytváření pracovních příležitostí a růstu (krátké přednesení)
 28.Podpora podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (krátké přednesení)
 29.Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (krátké přednesení)
 30.Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water (krátké přednesení)
 31.Pořad jednání příštího denního zasedání
 32.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Přístupný cestovní ruch (písemné prohlášení)
 Příloha 2 – Boj proti rakovině prsu v Evropské unii (písemné prohlášení)
 Příloha 3 –Autismus (písemné prohlášení)
Zápis (238 kb) Prezenční listina (59 kb) Příloha 1 (10 kb) Příloha 2 (10 kb) Příloha 3 (11 kb) 
 
Zápis (311 kb) Prezenční listina (36 kb)    
 
Zápis (347 kb) Prezenční listina (63 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí